O
  O

DE BEGINSELS VAN HET NATURISME IN BÉLÉZY

Naturisme is een manier om in harmonie met de natuur te leven en zichzelf, anderen en het milieu te respecteren.

o

1   Naakt zijn is een van de grondprincipes van het naturisme. Deze regel geldt altijd en dient door alle bezoekers van Bélézy te worden nageleefd en gerespecteerd.
 
  2   Eenieder die in Bélézy wil wonen dient deze naaktheid te respecteren, te praktiseren en er ook voor te zorgen dat medebewoners en familieleden zich aan deze grondregel houden.

 
  3   Uitzonderingen op het principe van naaktheid zijn alleen mogelijk op grond van fysieke of materiële beperkingen. Deze uitzonderingen zullen tijdelijk van aard zijn.

 
  4   De praktijk van het naakt zijn heeft positieve kanten:

- Zelfrespect en respect jegens anderen, waardoor het mogelijk is zonder provocaties
wmet elkaar om te gaan.
- Reinheid, onderlinge steun en milieubehoud.

 
  5   Iedere groep of ieder persoon die zich niet conformeert aan deze manier van leven of aan bovenstaande regels, dient het terrein te verlaten.

 
     
Deze beginsels werden opgesteld door:

 
      Club Naturiste de Bélézy Provence
Association Syndicat Libre des Hauts de Bélézy
SAS Bélézy Provence